Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

IIMaryJaneII
6876 b7db
...

December 29 2017

IIMaryJaneII
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss

December 27 2017

IIMaryJaneII
0013 bccd
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

December 19 2017

0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viasophielaura sophielaura

November 12 2017

IIMaryJaneII
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viakirik kirik

October 08 2017

IIMaryJaneII
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
IIMaryJaneII
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viasophielaura sophielaura

September 16 2017

IIMaryJaneII
Reposted fromnoticeable noticeable viasophielaura sophielaura

August 29 2017

IIMaryJaneII
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viaquotes quotes
IIMaryJaneII
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
IIMaryJaneII
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles

August 18 2017

IIMaryJaneII
5809 ec71 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka viafashionette fashionette
IIMaryJaneII
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk

August 05 2017

IIMaryJaneII
2356 2544

August 02 2017

IIMaryJaneII
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski

July 30 2017

IIMaryJaneII
4787 54a1
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes

July 26 2017

IIMaryJaneII
9149 368c 500
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes

July 25 2017

IIMaryJaneII
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaIriss Iriss

July 12 2017

IIMaryJaneII
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaquotes quotes

July 10 2017

IIMaryJaneII
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl