Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2018

IIMaryJaneII
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
IIMaryJaneII
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles

September 12 2018

IIMaryJaneII
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viatroubles troubles

July 14 2018

IIMaryJaneII
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viaIriss Iriss

July 08 2018

IIMaryJaneII
3990 d0a0
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss

June 26 2018

IIMaryJaneII
Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka viaquotes quotes
IIMaryJaneII
Reposted fromgruetze gruetze viafashionette fashionette

May 01 2018

IIMaryJaneII
4089 e057 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

April 16 2018

IIMaryJaneII
  The day will come when you're tired of being ignored and unimportant. When the benefit of the doubt expires and you can't stand another minute of blaming yourself for not-enoughness.
  And then you might start to believe that there are people out there who will think you deserve honesty and respect and to be heard. Who won't disregard your feelings. Who will be a safe space, not a battlefield.      Who maybe will help you realise you're not the odd one of this world who's not allowed to have problems or make mistakes. And they won't build walls, but bridges.      But even if you won't meet any, you'll know you'll be fine on your own. You'll be done giving yourself up just so others would care about you or give you a glimpse of belonging, but also you'll be done beating up on yourself for having done that for so long. You won't stop loving them, but you'll learn to love yourself enough to walk away.
Reposted fromcyel cyel viaquotes quotes

March 29 2018

IIMaryJaneII
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viafashionette fashionette
IIMaryJaneII
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viafashionette fashionette

March 20 2018

IIMaryJaneII
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viatroubles troubles
IIMaryJaneII
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette

March 19 2018

IIMaryJaneII
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viafashionette fashionette

February 24 2018

IIMaryJaneII
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette
IIMaryJaneII

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaIriss Iriss

February 17 2018

IIMaryJaneII
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viafashionette fashionette
IIMaryJaneII
8951 4ca8 500
IIMaryJaneII
4416 5c67
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viatroubles troubles

December 30 2017

IIMaryJaneII
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viafashionette fashionette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl