Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

IIMaryJaneII
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaquotes quotes

July 10 2017

IIMaryJaneII

July 03 2017

IIMaryJaneII
IIMaryJaneII
7834 dc7d 500
Reposted fromjethra jethra viafashionette fashionette
IIMaryJaneII

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
IIMaryJaneII
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viafashionette fashionette
IIMaryJaneII
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
IIMaryJaneII
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaIriss Iriss
IIMaryJaneII
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viaIriss Iriss

June 14 2017

IIMaryJaneII

June 07 2017

IIMaryJaneII
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaIriss Iriss

April 05 2017

IIMaryJaneII
2007 c6d3

April 04 2017

IIMaryJaneII
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viafashionette fashionette

April 02 2017

IIMaryJaneII
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
IIMaryJaneII
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss

March 19 2017

IIMaryJaneII
Z ranków kiedy "pewność" obok śpi.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaIriss Iriss
IIMaryJaneII
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss

March 11 2017

IIMaryJaneII
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać
— Sigmund Freud
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatroubles troubles
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaIriss Iriss

March 04 2017

IIMaryJaneII
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl