Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

IIMaryJaneII
2007 c6d3

April 04 2017

IIMaryJaneII
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viafashionette fashionette

April 02 2017

IIMaryJaneII
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
IIMaryJaneII
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss

March 19 2017

IIMaryJaneII
Z ranków kiedy "pewność" obok śpi.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaIriss Iriss
IIMaryJaneII
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss

March 11 2017

IIMaryJaneII
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać
— Sigmund Freud
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatroubles troubles
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaIriss Iriss

March 04 2017

IIMaryJaneII
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora

February 15 2017

IIMaryJaneII
2452 ceec
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatroubles troubles
IIMaryJaneII
Reposted fromposzum poszum viapimpmyheart pimpmyheart

May 27 2015

IIMaryJaneII
2858 b4cb 500
Reposted fromMissTake MissTake viatroubles troubles
IIMaryJaneII
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viatroubles troubles

May 23 2015

IIMaryJaneII
 Są miejsca, gdzie dobre myśli łatwiej odnajdują człowieka.
— Joanna M. Chmielewska
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes
IIMaryJaneII
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaIriss Iriss
IIMaryJaneII
Jaki jest dzisiaj dzień? - zapytał Puchatek. Dzisiejszy - mruknął Prosiaczek. To mój ulubiony! - z radością powiedział Puchatek.
— Alan Alexander Milne
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes

May 18 2015

IIMaryJaneII
2829 0b1c
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viatoc toc

May 12 2015

IIMaryJaneII
IIMaryJaneII
Kiedy ktoś poświęca Ci czas, pamiętaj że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viatoc toc
IIMaryJaneII
Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.
— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl